Vår vision


På Balingsta förskola arbetar vi med utgångspunkt i barnens långsiktiga lärande och sätter trygghet, miljö och rörelse i centrum. Vi erbjuder en liten förskola med små barngrupper och hög personaltäthet mitt i den levande uppländska landsbygden.


Med en stor lekgård och nära till natur använder vi närmiljön i den pedagogiska verksamheten för att utforska små och stora frågor. Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Vi utgår från att alla barn är kompetenta och vi ser varje enskilt barns förutsättningar med respekt för barnets personlighet. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och egna drivkraft till kunskapssökande.


Barnen är indelade i grupper för att kunna tillgodose barnens olika behov av stimulans och utmaningar utifrån ålder och individuella förutsättningar.

I den dagliga verksamheten ingår daglig utevistelse samt regelbundna promenader och utflykter i omgivningarna. Goda busskommunikationer möjliggör utflykter i närområdet, bla Wiks slott som inbjuder till lek och kojbyggande.


Balingsta förskolas målsättning är att servera hälsosam, närproducerad och ekologisk mat. Och eftersom Balingsta förskola är ett föräldrakooperativ, får föräldrarna god inblick i förskolans verksamhet och barnens vardag. Det viktigaste för oss på Balingsta förskola är att barn och personal ska känna sig trygga, ha roligt och utvecklas.


Verksamhetsplan 2020-2021

Föräldrakooperativ


Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening som drivs av föräldrarna till barnen som går på förskolan. Det innebär att det är föräldrarna som gemensamt äger och driver verksamheten. Rent praktiskt betyder det att föräldrarna på ett årsmöte väljer en styrelse som är huvudman för verksamheten. Styrelsen i sin tur anställer personal som sköter den dagliga verksamheten. Styrelsen beslutar om övergripande frågor såsom budget och policyinriktningar medan förskolans rektor har ansvar för den pedagogiska verksamheten.


I vårt föräldrakooperativ har vi valt att minimera föräldrarnas insatser. Vi har exempelvis lyft bort det dagliga städet från föräldrarna och vi undviker att använda föräldrar i den dagliga verksamheten. En till två gånger per år ska dock varje familj, tillsammans med en annan familj, hjälpa till med ett storstäd på förskolan. Utöver det har vi en fixardag per termin där alla föräldrar träffas och tillsammans fixar en del praktiskt. 


Föräldrakoopterativet är beroende av att föräldrar vill engagera sig för att verksamheten och styrelsearbetet ska fungera. Styrelsen består av fem ledamöter plus två suppleanter. Utöver detta kan det förekomma visst arbete i arbetsgrupper som tillsätts vid behov. Är ni intresserade av att engagera er i styrelsearbetet eller någon annan del av verksamheten får ni gärna ta kontakt med någon i styrelsen eller via styrelsen@balingstaforskola.se.


Ett föräldrakooperativ skapar en större gemenskap bland oss föräldrar och innebär ett gemensamt ansvarstagande för att våra barns vardag ska bli den allra bästa.Årshjul:

Kontakt


Balingsta Förskola

Balingsta 4

755 91 Uppsala

Tel: 076 - 304 35 03

Öppettider 06:30-17:00