Vår vision


På Balingsta förskola arbetar vi med utgångspunkt i barnens långsiktiga lärande och sätter trygghet, miljö och rörelse i centrum. Vi erbjuder en liten förskola med små barngrupper och hög personaltäthet mitt i den levande uppländska landsbygden.


Med en stor lekgård och nära till natur använder vi närmiljön i den pedagogiska verksamheten för att utforska små och stora frågor. Den pedagogiska verksamheten följer Läroplan för förskolan (Lpfö 18). Vi utgår från att alla barn är kompetenta och vi ser varje enskilt barns förutsättningar med respekt för barnets personlighet. Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet, kreativitet och egna drivkraft till kunskapssökande.


Barnen är indelade i grupper för att kunna tillgodose barnens olika behov av stimulans och utmaningar utifrån ålder och individuella förutsättningar.

I den dagliga verksamheten ingår daglig utevistelse samt regelbundna promenader och utflykter i omgivningarna. Goda busskommunikationer möjliggör utflykter i närområdet, bla Wiks slott och Hammarskog som inbjuder till lek och kojbyggande.


Balingsta förskolas målsättning är att servera hälsosam, närproducerad och ekologisk mat. Och eftersom Balingsta förskola är ett föräldrakooperativ, får föräldrarna god inblick i förskolans verksamhet och barnens vardag. Det viktigaste för oss på Balingsta förskola är att barn och personal ska känna sig trygga, ha roligt och utvecklas.


Verksamhetsplan 2020-2021

Årshjul:

Kontakt


Balingsta Förskola

Balingsta 4

755 91 Uppsala

Tel: 018 - 39 50 37